ابزار برقی هیرو

دریل

230 وات

HE-7210

دریل الکترونیکی

6718

مشخصات