ابزار برقی هیرو

شارژی

14 ولت

HE-6714

دریل پیچ گوشتی

6718

مشخصات