ابزار برقی هیرو

شارژی

2/7 ولت

HE-6772

دریل پیچ گوشتی

6718

مشخصات