ابزار برقی هیرو

شارژی

6/3 ولت

HE-6736

پیچ گوشتی

6718

مشخصات