ابزار برقی هیرو

چکش

1500 وات

HE-9065

چکش تخریب

6718

مشخصات