ابزار برقی هیرو

بتن کن

850 وات

HE-9028

دریل بتن کن

6718

مشخصات