ابزار برقی هیرو

بتن کن

1250 وات

HE-9002

دریل چهار شیار

6718

مشخصات