ابزار برقی هیرو

بتن کن

1100 وات

HE-9001

دریل چهار شیار

6718

مشخصات