ابزار برقی هیرو

بتن کن

1050 وات

HE-9005

پنج شیار38 میلیمتر

6718

مشخصات