ابزار برقی هیرو

دریل

280 وات

HE-7230

دریل پیچگوشتی الکترونیک

6718

مشخصات