ابزار برقی هیرو

فرز

600 وات

HE-8625

مینی فرز

6718

مشخصات