ابزار برقی هیرو

پولیش

1350 وات

HE-5317

پولیش

6718

مشخصات