ابزار برقی هیرو

فرز

1200 وات

HE-8612

مینی فرز

6718

مشخصات