ابزار برقی هیرو

فرز

2350 وات

HE-8336

فرز آهنگری

6718

مشخصات