ابزار برقی هیرو

فرز

850 وات

HE-8626

مینی فرز

6718

مشخصات