ابزار برقی هیرو

فرز

800 وات

HE-8628

مینی فرز

6718

مشخصات