ابزار برقی هیرو

فرز

2350 وات

HE-8335

فرز سنگبری

6718

مشخصات