ابزار برقی هیرو

فرز

2500 وات

HE-8331

سوپرفرز سنگبری

6718

مشخصات