ابزار برقی هیرو

فرز

1010 وات

HE-8624

فرز آهنگری متوسط

6718

مشخصات