ابزار برقی هیرو

فرز

2500 وات

HE-8330

فرز آهنگری

6718

مشخصات