ابزار برقی هیرو

اره

1600 وات

HE-5815

شیارزن دو تیغ

6718

مشخصات