ابزار برقی هیرو

اره

500وات

HE-5182

رنده برقی

6718

مشخصات