ابزار برقی هیرو

فرز

1350 وات

HE-5811

شیارزن یک تیغ

6718

مشخصات