ابزار برقی هیرو

فرز

1650وات

HE-5112

فرز نجاری

6718

مشخصات