ابزار برقی هیرو

اره

1050وات

HE-5801

اره گرد بر

6718

مشخصات