ابزار برقی هیرو

اره

550 وات

HE-5324

اره عمودبر

6718

مشخصات