ابزار برقی هیرو

دریل

650 وات

HE-7219

13 میلیمتر چکشی

6718

مشخصات