ابزار برقی هیرو

اره

500 وات

HE-5304

عمود بر

6718

مشخصات