ابزار برقی هیرو

رومیزی

350 وات

HE-8140

سنگ رومیزی

6718

مشخصات