ابزار برقی هیرو

رومیزی

200 وات

HE-8130

سنگ رومیزی

6718

مشخصات