ابزار برقی هیرو

دریل

410 وات

HE-7225

10 میلیمتر اتوماتیک

6718

مشخصات