ابزار برقی هیرو

ثابت

200 آمپر

HE-200T

اینورتر

6718

مشخصات