ابزار برقی هیرو

رومیزی

220 وات

HE-8120

سنگ رومیزی

6718

مشخصات