ابزار برقی هیرو

دریل

600 وات

HE-7218

13 میلیمتر چکشی

6718

مشخصات