ابزار برقی هیرو

دریل

850 وات گیربکسی

HE-7220

دریل صنعتی

6718

مشخصات