ابزار برقی هیرو

دریل

1050 وات گیربکسی

HE-7295

دریل 13 گیربکسی

6718

مشخصات