ابزار برقی هیرو

برقی

650 وات

HE-5100

بلوور برقی

6718

مشخصات