ابزار برقی هیرو

دریل

14.4 ولت

HE-6214

دریل پیچگوشتی شارژی

6718

مشخصات