ابزار برقی هیرو

فرز

2300 وات

HE-8380

پرو فیل بر

6718

مشخصات