ابزار برقی هیرو

شارژی

12 ولت

HE-6212

دریل پیچ گوشتی شارژی

6718

مشخصات