ابزار برقی هیرو

بادی

12ولت

HE-1600

جارو شارژی

6718

مشخصات