ابزار برقی هیرو

فرز

170وات

HE-4870

فرز انگشتی مینیاتوری

6718

مشخصات