ابزار برقی هیرو

نجاری

اس.کا 50

HE-4850

میخکوب بادی

6718

مشخصات